Kapliczki Bęczarki

Bęczarka » Kapliczki Bęczarki

Niewątpliwie uroku naszej wsi dodają niepowtarzalne, stare przydrożne kapliczki i krzyże. Są one stałym elementem krajobrazu Bęczarki. Kapliczki mają formę skrzynkową lub kilkukondygnacyjnego słupa, w którego wnękach znajdują się płaskorzeźby, zaś na szczycie widnieje figura świętego, umieszczona pod półkolistym daszkiem. Krzyże i figurki fundowali zamożni i za- razem bogobojni gospodarze.
Każdy krzyż i  figurka ma swoją historię. Prezentują się pięknie, gdyż opieka nad nimi przechodzi z pokolenia na pokolenie. Bardzo budujący jest fakt, iż w dobie komputerów i Internetu ludzie nadal pieczołowicie odnawiają i dekorują figurki, które szczególnie pięknie wyglądają wiosną i latem.
 
Przy kościele w Bęczarce stoi figurka Matki Bożej Różańcowej. Pochodzi ona z 1832r. Ufundowana została przez Sebastiana Leśniaka i Szymona Bartosza. Pierwszą opiekunką kapliczki, którą pamiętają ludzie, była Zofia Kalisz. Po niej opiekę przejęła Józefa Piwowarczyk. Opiekowała się ona kapliczką przez długie lata, niestety choroba uniemożliwiła jej to zajęcie, dlatego poprosiła Stanisławę Leśniak, aby kontynuowała to dzieło.
Pani Stanisława spełniła prośbę poprzedniczki i zaczęła zajmować się kapliczką. Nie przypuszczała, że stanie się to wielką jej pasją. Przez wiele lat sumiennie wypełnia obietnice, sadzi kwiaty, kosi trawę, pali znicze. Figurka wygląda pięknie przez cały rok.

               

 Jezus Chrystus - to figurka ufundowana w 1839 r. przez Ewę i Sebastiana Kaczorów. Znajduje się na Leśniakówce (nazwa przysiółka). Przez wiele lat figurką zajmowały się śp. Janina Bartosz i Klara Grabek. Kilkanaście lat temu obok kapliczki wybudowali swój dom Izabela i Bogdan Kutrzebowie. Od tego czasu kapliczką zajmuje się pani Izabela. Dba o czystość wokół budowli, wiosną sadzi kwiaty. Siedem lat temu koło figurki została położona kostka, a figurka odmalowana.

               

Artykuł zaczerpnięty ze strony internetowej Szkoły Podstawowej w Bęczarce >>

Autorka zdjęć: Daria Truszel