Lucyna Suder

Sylwetki » Lucyna Suder

W cyklu Sylwetki prezentujemy osobę pani dyrektor Lucyny Suder, która od siedmiu lat z wielkim sukcesem sprawuje pieczę nad szkołą podstawową w Bęczarce. Na początek podzieliła się
z czytelnikami refleksjami i spostrzeżeniami dotyczącymi trudnej i odpowiedzialnej pracy dyrektora szkoły:

Na wstępie chciałabym powiedzieć kilka zdań od siebie i o sobie. Pamiętam, że zawsze chciałam zostać nauczycielką, chociaż w pewnych momentach pojawiały się inne pomysły takie jak stomatologia czy geodezja. Pracę rozpoczęłam 20 lat temu i pierwszą szkołą, w której uczyłam była szkoła podstawowa w Głogoczowie. Później były jeszcze szkoły w Krzyszkowicach, Bęczarce, w Głogoczowie, Jasienicy i znowu w Bęczarce. Dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, cieszę się, że mogłam pracować w różnych placówkach, gdyż praca w każdej z nich wniosła w moje życie coś nowego, zdobyłam różne doświadczenia i poznałam wielu ludzi. Lubię pracę z dziećmi, daje mi ona satysfakcję, zadowolenie i poczucie spełnienia. Motto mojej pracy brzmi: Traktuj dzieci tak, jak byś chciał, żeby inni traktowali twoje .

1. W jakich warunkach uczą się dzieci z Bęczarki? Ile pomieszczeń liczy szkoła i jak jestwyposażona?

Nasza szkoła posiada 6 sal lekcyjnych i niewielką salę gimnastyczną. Uważam, że jest dobrze wyposażona, posiadamy bowiem liczne i ciekawe pomoce dydaktyczne. Dodatkowym atutem jest plac zabaw oraz sala zabaw. W najbliższej przyszłości planujemy założenie w placówce bezprzewodowego internetu. Nasza szkoła jest mała, ale bardzo przytulna i być może to sprawia, że panuje tutaj przyjazna, niemalże rodzinna atmosfera.

2. Innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące działań profilaktycznych i promujących lokalny patriotyzm to...

Chciałabym wspomnieć o dwóch przedsięwzięciach. Pierwszy to projekt Żyj w zgodzie
z przyrodą
, a drugi to konkurs Moja Ojcowizna. Problematyka ekologii i edukacji przyrodniczej zajmuje ważne miejsce w życiu naszych uczniów. Projekt Żyj w zgodzie z przyrodą to liczne działania szkoły, którym nadaliśmy charakter planowy i cykliczny. Jest on bardzo ściśle związany
z kampanią Cała Polska czyta dzieciom oraz edukacją regionalną. Do ciekawych przedsięwzięć podejmowanych w ramach projektu należą cykliczne spotkania czytelnicze związane z przyrodą. Są to spotkania zupełnie autorskie, oparte na twórczej inwencji wychowawców i uczniów. Ich podstawą są fragmenty wybranych książek czytanych przez dzieci, często wzbogacanych ilustracjami, pięknymi scenografiami oraz garścią informacji przyrodniczych. Konkurs Moja Ojcowizna już na dobre zagościł w naszej szkole. Uczniowie wykonują albumy związane tematycznie z Bęczarką. Oprócz części opisowej są one wzbogacone zdjęciami i pracami plastycznymi. Trzy razy nasze kroniki znalazły się w finale konkursu, a dwukrotnie okazały się najlepszymi pracami w Polsce. Jest to ogromne wyróżnienie i zaszczyt nie tylko dla naszej maleńkiej szkoły, ale i dla całej miejscowości.

3. We wrześniu 2014 roku rozpocznie się realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie, urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku. W jaki sposób szkoła podstawowa w Bęczarce przygotowała się na ich przyjęcie?

Już od kilku lat do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci sześcioletnie. Zazwyczaj takich dzieci było jedno czy dwoje, a w tym roku będzie ich pięcioro. W lutym nasza szkoła została poddana kuratoryjnej kontroli dotyczącej przygotowania szkoły na przyjęcie sześciolatków. Wynik kontroli był dla nas pomyślny. Mamy ładne, kolorowe sale, nowe ławki oraz liczne pomoce dydaktyczne, a także szatnię wyposażoną w szafki dla uczniów, co znalazło uznanie u osób przeprowadzających kontrolę. Musimy jeszcze dokonać małych przemeblowań, aby w salach było więcej miejsca na pomoce dydaktyczne, do których uczniowie będą mieli łatwiejszy dostęp. Planujemy również zakup nowych dywanów do miejsca rekreacyjnego.

4. Czy rodzice chętnie uczestniczą w życiu szkoły i jakie działania podejmują, by wspomóc jej funkcjonowanie?

Rodzice od początku mojej pracy na stanowisku dyrektora bardzo mocno angażują się w życie szkoły. To dzięki zaangażowaniu wielu rodziców udało się wyremontować szkołę. Poświęcają oni swój czas i pieniądze, aby szkoła z każdym miesiącem stawała się ładniejsza. Rodzice nie tylko wykonali samodzielnie różne prace remontowe, ale pozyskiwali również fundusze, byli m. in. pomysłodawcami akcji kolędowania. Nigdy nie udałoby się doprowadzić szkoły do obecnego stanu, gdyby nie ogromna i bezinteresowna pomoc mieszkańców Bęczarki. Pozostają oni niezwykle otwarci na potrzeby innych, czego doświadcza nie tylko społeczność szkolna. Wzruszające i budujące są akty pomocy dzieciom z Domu Dziecka w Pacanowie. Na rodziców zawsze możemy liczyć, czy to podczas imprez i pikników, czy kiermaszów. Mnóstwo osób nam pomaga i myślę, że tak będzie nadal.

5. Czy społeczność szkolna stara się w jakikolwiek sposób promować placówkę?

Doskonałą promocją naszej szkoły jest strona internetowa (adres: spbeczarka.szkolnastrona.pl) Znajdują się tam wszelkie informacje o naszej działalności, sukcesach, ważnych wydarzeniach, imprezach, realizowanych projektach i programach. Jest ona bardzo często aktualizowana, staramy się, aby była przejrzysta i czytelna. Osobiście uważam, że jest ona prowadzona na wysokim poziomie. Ponadto staramy się aby informacje o ważnych wydarzeniach przekazać dalej i dlatego piszemy artykuły do Gazety Myślenickiej. Kilka artykułów o naszej szkole znalazło się również w Dzienniku Polskim. Ponadto doskonałą promocją szkoły, poprzez prezentację dorobku uczniów, był piknik ekologiczny oraz piknik rodzinny, a także imprezy dla babć, dziadków
i rodziców.
W kwietniu nasza szkoła będzie się promować podczas targów Dom i otoczenie, gdzie zaprezentowane zostaną prace wykonane przez uczniów oraz rodziców. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na tę imprezę. Myślę, że przygotowane ozdoby wielkanocne zaskoczą wielu. Aby zachęcić wszystkich do udziału w tej imprezie zamieściliśmy na naszej stronie kilka prac, które będzie można kupić 6 kwietnia 2014 roku podczas targów w hali sportowej
w Myślenicach.

autor: Barbara Ciaputa

Strony: