Izabela Kutrzeba

Sylwetki » Izabela Kutrzeba

Pierwszą z cyklu sylwetek mieszkańców Bęczarki prezentowaną na stronie www będzie postać naszej pani sołtys, Izabeli Kutrzeby. Znaczenie osoby sołtysa dla mieszkańca wsi jest niezwykle istotne. To do niego/niej kierują się najpierw z wszelkimi problemami i to on/ona pomaga im je rozwiązywać, przede wszystkim stanowi zaś łącznik z burmistrzem gminy, do której należy miejscowość i przekazuje jego postanowienia i decyzje dotyczące wsi. Nasza pani sołtys pełni tę funkcję od 11 lutego 2013 roku, wykazując pełne zaangażowanie w sprawy mieszkańców
i bezinteresowność właściwie od zawsze. Ma średnie wykształcenie, męża i dwoje dzieci, potrafi załatwiać skomplikowane sprawy urzędowe i ciężko pracować na roli. Jest członkinią Rady Parafialnej, działała także w Komitecie Rodzicielskim SP w Bęczarce i w grupie kolędniczej, która zebrała fundusze potrzebne na remont szkoły. Zna wszelkie bolączki i problemy wsi, ponieważ sama jest jej mieszkanką. W rozmowie ze mną szczerze i otwarcie opowiedziała o swych obawach i nadziejach związanych z pełnioną przez siebie funkcją.

1. Skąd u Pani decyzja o kandydowaniu na sołtysa wsi Bęczarka?

To właściwie nie była moja decyzja,przynajmniej nie na początku. Zatelefonowano do mnie
z propozycją kandydowania, która na początku mnie przeraziła. Odmówiłam, ale namawiano mnie do tego, twierdząc, że sprawdziłam się w działaniu pro publico bono oraz znam wieś i jej problemy od podszewki. Działam w Radzie Parafialnej, kwestując na rzecz kościoła, mieszkańcy pamiętają też, że wraz z grupą kolędniczą z poświęceniem i zaangażowaniem gromadziliśmy pieniądze dla szkoły w Bęczarce. Ludzie zaufali mi i uwierzyli, że mogę przyczynić się do rozwoju wsi i zadbać
o dobro mieszkańców.

2. Co chciałaby Pani zmienić i udoskonalić w funkcjonowaniu wsi Bęczarka?

Teraz najważniejszą sprawą jest chodnik prowadzący od przedszkola do szkoły,sklepu i kościoła, który zagwarantuje z całą pewnością bezpieczeństwo dzieci i wszystkich pieszych. Droga jest wąska i łatwo o wypadek- piesi nie mają wręcz miejsca, gdy wymijają się dwa samochody. Kolejnym priorytetem jest boisko. Teren o powierzchni 33 arów/ 2 działki/, na którym ma się ono znajdować został już wykupiony, a właściciel ma obecnie otrzymać odpowiednie dokumenty. Środki pieniężne na jego budowę znajdują się w gminie. Ten teren jest suchy, ale należy go jeszcze odrenować i podnieść. W kwestii chodnika natomiast do końca 2014 roku nie przewidziano żadnych środków na ten cel z gminy, ponieważ nie został on ujęty w inwestycjach. Na spotkaniu sołtysów jednakże pan burmistrz obiecał pomoc w napisaniu prośby do starostwa, by powstał konkretny już projekt chodnika. Otrzymam potwierdzenie, dokument znalazł się na dzienniku podawczym,pieczątka została już przybita i pozostało cierpliwe oczekiwanie.

3. Największe obecnie inwestycje wsi to...

Z pewnością kanalizacja - przypominam mieszkańcom, że do 15.10.2013 roku każdy musi we własnym zakresie dokonać przyłączenia do kanalizacji - mówił już o tym pan burmistrz podczas zebrania wiejskiego w lutym i podczas Pikniku Ekologicznego. Istotna jest także odbudowa dróg gminnej i powiatowej. Z funduszu sołeckiego planuję budowę dwóch tablic informacyjnych
i dofinansowanie korytek betonowych oraz przepustów.

Kontakt telefoniczny do Pani sołtys Izabeli Kutrzeby:

tel. 12 373 63 10
kom. 691 859 162

autor: Barbara C.


Zobacz także: Wybory samorządowe w dniu 16 listopada 2014 roku - wyniki wyborów

Strony: