Bęczarka

 

Bęczarka to niewielka miejscowość położona niedaleko trasy Kraków - Zakopane, czyli popularnej zakopianki, a ściślej jej odcinka, oznaczonego numerem 7. Znajduje się w województwie małopolskim i należy obecnie  pod względem administracyjnym do powiatu myślenickiego, zajmując jego północno - zachodnią część. Jej umiejscowienie jest niezwykłe:  wkomponowana została w barwne pasmo Bukowca, przynależnego do Pogórza Wielickiego i porośniętego kiedyś drzewami tego gatunku. Punktem charakterystycznym wsi wydaje się być szczyt zwany Krzemionkami, wysoki i dostojny, górujący nad nią i dostarczający wody, wypływającej wprost ze skał -
z wierzchołka można dostrzec masyw beskidzkiej Babiej Góry. Znaczna część wsi znajduje się w dolinie potoku Zakrętek, a jej wysokość nad poziomem morza szacuje się w granicach do 370 metrów.

Wieś podzielona jest  na części, które zyskały konkretne nazwy: Przymiarek i Leśniakówka, pokryte lasem, umiejscowione po prawej stronie Zakrętka, Dział (we wschodniej części) oraz rolnicze tereny Niw
i Sterkowca. Niewątpliwa atrakcja turystyczną wsi może być tzw. Głębowiec -  przykuwająca uwagę nisza skalna wypełniona korzeniami drzew, po której ścianach spływa z szumem woda. Miejscowość graniczy
z trzema innymi: od zachodu z Krzywaczką, od północy i wschodu z Głogoczowem, a od południa
z Rudnikiem i Jawornikiem.

Skąd pochodzi nazwa Bęczarka? Jej brzmienie i zapis zmieniały się sukcesywnie. Trudno ustalić, od jakiego pojęcia lub rzeczy wywodzi się miano wsi. Badacze jej przeszłości uważali, że utworzono ją od nazwy rośliny - bączar  lub pewnego gatunku lilii, zwanych kiedyś bączewiem. Tak sądził między innymi Marian Dąbrowa- miłośnik Bęczarki i zapalony odkrywca jej tajemnic i przeszłości historycznej. Bęczarkę mogły ponadto upodobać sobie bąki  (bączary), nie ma jednak wystarczającej pewności. Wysnuł też hipotezę, że nazwie mogło dać początek usytuowanie wsi w paśmie Bukowca - bucze to inaczej dawne określenie lasu bukowego, stad pierwotna nazwa Buczerka lub Bunczerka figurująca
w starych  dokumentach. W wyniku zmian fonetycznych została ona przekształcona w znaną obecnie Bęczarkę.

     Aktualności Komitetu Społecznego "Bęczarka Dzieciom"

 


Mapa Bęczarki z proponowaną ścieżką przyrodniczą >>