Źródło Na Oblasku
w Bęczarce

  • Mapa Bęczarki z proponowaną ścieżką przyrodniczą, autor mapy: Janusz Siwek
    Mapa Bęczarki z proponowaną ścieżką przyrodniczą, autor mapy: Janusz Siwek
  • Drzewo na Oblasku, autor zdjęcia: Daria Truszel
    Drzewo na Oblasku, autor zdjęcia: Daria Truszel
  • Skład chem. źródła Oblasek, autor: Janusz Siwek
    Skład chem. źródła Oblasek, autor: Janusz Siwek

 

              

 

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Analiza składu chemicznego źródła


Zobacz także artykuł: Legenda o źródle Na Oblasku