Kapliczki Bęczarki

Bęczarka » Kapliczki Bęczarki

W 1913 roku Andrzej i Marcyanna Maciejczykowie ufundowali na swoim polu figurkę Serce Pana Jezusa i Serce Maryi. Znajduje się ona przy drodze wiodącej na Zadziele (nazwa przysiółka). Po ich śmierci opiekę nad figurką przejęła ich córka - Agnieszka Dąbrowa. Następnie jej dzieci – Bronisława Ciaputa i Bronisław Dąbrowa.
 
Kilkanaście lat temu pole wraz z figurką i wybudowanym na nim domem zostało sprzedane Zuzannie i Antoniemu Uzarom, którzy przejęli opiekę nad kapliczką. Pomagają im także Krystyna i Bronisław Ciaputowie, którzy mieszkają po sąsiedzku. To dzięki tym osobom figurka prezentuje się okazale. Jest ogrodzona pięknym, ozdobnym płotkiem i udekorowana kwiatami. Szczególną uwagę zwraca jej kolorystyka.

                                  
 
Najświętsza Maryja Panna - to figurka, która stoi przy drodze głównej wiodącej do wsi (przysiółek Dół). Została ufundowana w 1918 r. przez Magdalenę i Andrzeja Tyrpów. Obecnie opiekuje się nią rodzina Łokcik.

                

Pan Jezus - to figurka znajdująca się na prywatnej posesji Teresy i Jerzego Fałdzińskich, którzy są zarazem jej fundatorami. Została wzniesiona w 2000r. jako wotum wdzięczności za ocalone życie. Wykonana jest z piaskowca. Na cokole widnieje osobliwy napis: „Jezu chroń Bęczarkę”.

            

Artykuł zaczerpnięty ze strony internetowej Szkoły Podstawowej w Bęczarce >>

Autorka zdjęć: Daria Truszel