Bęczarka

 

W Bęczarce brakowało jednak instytucji najważniejszych pod względem edukacyjnym - szkoły i biblioteki. Dopiero po pojawieniu się organizacji zwanej Rada Szkolna Krajową podjęto decyzję (i uchwalono ustawę) dotyczącą zakładania i utrzymywania publicznych szkół ludowych - dzieci uczęszczały obowiązkowo do takiej  szkoły w wieku od 6 do 12 lat. Pierwsza szkoła zaczęła działać w Bęczarce w roku 1897, obecny budynek został jednak postawiony w 1955 roku

i rozwinął się jako szkoła z biblioteką oraz wieloma zdolnymi  uczniami  dzięki pani dyrektor Lucynie Suder).

Po wojnie, która nie przyniosła Bęczarce żadnego uszczerbku, we wsi założono  przedszkole
(w 1975 roku, obecnie kieruje nim pani dyrektor Bożena Piwowarska), kształcące kolejne pokolenia małych bęczarzan oraz  zalano asfaltem wiejską i błotnistą drogę. Elektryfikację Bęczarki zakończono w 1970 roku. Budowę sieci wodociągowej  sfinalizowano w 1998 roku. Na terenie wsi funkcjonują także kościół (parafię erygowano w 2008 rok, a kaplicę - kościół oddano do użytku w 1992 roku), któremu przewodzi ks. Stanisław Rams oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej założona w 1955 roku. Obecnym sołtysem sprawującym pieczę nad sprawnym funkcjonowaniem miejscowości
i opiekunką Koła Gospodyń Wiejskich jest pani Izabela Kutrzeba.

     Aktualności Komitetu Społecznego "Bęczarka Dzieciom"

 

 

Mapa Bęczarki z proponowaną ścieżką przyrodniczą >>