Bęczarka

Pierwsze wzmianki o Bęczarce - wtedy jeszcze Bunczarce, lokowanej na prawie niemieckim - pojawiły się  już w czasach średniowiecza, około 1398 roku. Wieś była wtedy własnością Piotra z Kociny. Wcześniej zaczął się proces napływu ludności, która chcąc się osiedlić na terenach porośniętych gęstymi lasami musiała je karczować

i budować prymitywne chaty. Utrzymywano się głównie z rolnictwa
i uprawy ziemi, a od XIV/XV wieku istniał na tym terenie samodzielny folwark pańszczyźniany Jak pisze Marian Dąbrowa , Bęczarka należała, wraz z miejscowością Krzywaczka, do tynieckiego klasztoru. Należy wspomnieć, iż mieszkańcy obywdu wsi  w czasach walki Władysława Łokietka z wójtem Albertem i biskupem Muskatą stanęli po ich stronie
w konsekwencji czego sołtysi wsi stracili majątki i posady. Od wieku XIV Bęczarka stała się własnością prywatną i często zmieniała właścicieli. Ewoluowała infrastruktura wsi: domy były budowane z drewna, rozwijało się rolnictwo, przybywało pól uprawnych, obór i  drewnianych stodół. Potop szwedzki, który nie oszczędził pobliskiego Głogoczowa, nie wyrządził Bęczarce żadnej krzywdy. Ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców wsi było jej zapisanie przez Mariannę Zebrzydowską na rzecz klasztoru w Kalwarii na mocy testamentu z 1671 roku. Wieś przejęła jednak Krakowska Kapituła Katedralna - zakonnicy z racji swej reguły nie mogli sprawować nad nią pieczy. Chłopi powiatu lanckorońskiego (do którego należała m. in. Bęczarka) nienawidzili Zebrzydowskiej, ponieważ zwiększyła pańszczyznę, by się wzbogacić i powetować straty wyrządzone jej przez potop szwedzki w okolicznych miejscowościach.

 

Po pierwszym rozbiorze Polski Bęczarka, jako część Galicji, przeszła pod panowanie Habsburgów, w w 1811 roku jej właścicielem został  Kryspin hrabia Zieliński, natomiast w roku 1880 stała się własnością Henryka Schmidta. Ów ród był jej właścicielem do roku 1945, potem ziemię podzielono między chłopów. Tragiczne i krwawe dzieje rabacji galicyjskiej prawdopodobnie ominęły Bęczarkę, faktem natomiast stało się tzw. uwłaszczenie chłopów, czyli nadawała im prawo własności względem uprawianej do tej pory ziemi.

     Aktualności Komitetu Społecznego "Bęczarka Dzieciom"

 

 

Mapa Bęczarki z proponowaną ścieżką przyrodniczą >>