Bęczarka Dzieciom

A dokładnie Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska Przy Placówkach Edukacyjnych w Bęczarce (na codzień postanowiliśmy używać nazwy Bęczarka Dzieciom ze względu na jej przyjazność) powstał 09.03.2013 roku. Formalnie działamy jako terenowy oddział stowarzyszenia krakowskiego, ale posiadamy całkowitą niezależność w podejmowaniu decyzji, angażowaniu się w projekty rozwojowe, zbieranie środków i wykorzystywanie ich na potrzeby przedszkola, szkoły, dzieciaków i samej  miejscowości.

Komitet liczy 20 członków spośród których został wybrany zarząd w składzie:

·         Przewodniczący: Grzegorz Suchora (tel: 694146378)

·         Z-ca Przewodniczącego: Daria Truszel

·         Skarbnik: Kinga Stolarczyk

·        Nasze główne cele to:

·         Budowa nowego przedszkola w Bęczarce

·         Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole

·         Budowa sali gimnastycznej

oraz

·         Wspieranie pracy szkoły i przedszkola w zakresie edukacji i wychowania

·         Wspieranie inicjatyw uczniowskich i nauczycielskich

·         Organizacja imprez kulturalnych

·         Pomoc dzieciom i rodzicom uczniów

·         Wspieranie wszelkich działań zmierzających do poprawy infrastruktury

          i bezpieczeństwa dzieci (chodniki, ścieżki rowerowe, plac zabaw)

·         Zbieranie środków finansowych z pełnym przeznaczeniem na powyższe

          działania

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze działania, prosimy o wpłaty na nasze konto:

49203000451110000002707560

-----------------------------------------------

KS Bęczarka Dzieciom informuje, że w  czasie ostatniego pikniku, który odbył się 5.06.2016 r. udało nam się zebrać 10026,35 zł. Cała ta kwota została przeznaczona na remont korytarza szkolnego oraz odnowienie sanitariatów w naszym przedszkolu.

Strony: