Bęczarka Dzieciom

AKTUALNOŚCI:

Nasze obecne działania to:

1.      KS Bęczarka Dzieciom informuje, że w  czasie ostatniego pikniku, który odbył się 5.06.2016 r. udało nam się zebrać 10026,35 zł. Cała ta kwota została przeznaczona na remont korytarza szkolnego oraz odnowienie sanitariatów w naszym przedszkolu

2.       Remont Sali starszaków w przedszkolu

3.       Program „Na dobry początek”

Ad.2

PROJEKT REMONT I ODŚWIEŻENIE SALI STARSZAKÓW - ZAKOŃCZONY SUKCESEM (lider Artur Nowak tel: 607681927)

Cel: Poprawa warunków lokalowych i sanitarnych

Projekt zakłada zerwanie starych płyt paździerzowych (sprzed kilkudziesięciu lat) tworzących ochronę ścian, a w rzeczywistości będących prawdopodobnym siedliskiem grzybów i pleśni tak, jak to było w przypadku jadalni przedszkolnej. Jeśli to konieczne skucie tynku i położenie nowego, a następnie gładzi gipsowych i pomalowanie pomieszczenia. Dodatkowo planowany jest zakup nowej wykładziny oraz wymiana toalety.

Zapraszamy do udziału w tym projekcie.

Ad.3

PROJEKT „NA DOBRY POCZĄTEK” (lider: przedszkole + rodzice)

Cel: Wdrożenie nowatorskiego projektu w zakresie stymulowania rozwoju dzieci w wieku 2-5 lat

Nazwa: Krakowiacy czy Górale

Link do strony fundacji organizującej konkurs i dofinansowującej przedsięwzięcie

http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/182-VI_edycja_konkursu_grantowego_%22Na_dobry_pocz%C4%85tek!%22.html