Izabela Kutrzeba

Sylwetki » Izabela Kutrzeba

4. Jakie są, Pani zdaniem, najważniejsze potrzeby i bolączki bęczarzan?

Niewątpliwą bolączkę stanowi brak radnego - jest nam potrzebny prężny i konkretny kandydat- radni i burmistrz decydują np. w sprawie budżetu- wiadomo wtedy, jakimi środkami finansowymi gmina dysponuje i jak je można zainwestować, również z korzyścią dla Bęczarki.

Mieszkańcom potrzeba chodnika, o którym już mówiłam, a także oświetlenia dzielnic Wilkówka
i Przymiarek. Jest już wykonywany kosztorys tego projektu, pozyskuję zgody właścicieli działek na przeprowadzanie instalacji kabli napowietrznych – teraz już można starać się o fundusze na ten cel. Istotnym osiągnięciem jest też założenie organizacji
Bęczarka Razem, które ma się przyczynić do szeroko pojętego rozwoju wsi, równocześnie pielęgnując jej korzenie, tradycje, obyczaje i tożsamość, ot, połączenie nowoczesności z tradycją. W jego ramach będzie m.in. funkcjonowało Koło Gospodyń Wiejskich, które godnie zaprezentowało się na Pikniku Ekologicznym wraz ze Szkołą Podstawowa w Bęczarce. Proszę pamiętać, że samo pisanie projektów zajmuje dość dużo czasu i nie jest to sprawa łatwa, tak jak i pozyskiwanie środków unijnych czy gminnych.

5. W jaki sposób zamierza Pani pomóc mieszkańcom i czego Pani od nich oczekuje?

Przede wszystkim zadbam o rozwój wsi i spróbuję sprawić, by nakłady finansowe na inwestycje
w Bęczarce wzrosły i by pamiętano o naszej miejscowości. Proszę mieszkańców o dzielenie się ze mną wszelkimi sugestiami, wynikającymi z ich obserwacji, a dotyczącymi Bęczarki - niech owe uwagi przyczyniają się do polepszenia ich życia we wsi. Dla wspólnego dobra musimy się jednoczyć i wzajemnie sobie pomagać.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Kontakt telefoniczny do Pani sołtys Izabeli Kutrzeby:

tel. 12 373 63 10
kom. 691 859 162

autor: Barbara Ciaputa

Zobacz także: Wybory samorządowe w dniu 16 listopada 2014 roku - wyniki wyborów