Lucyna Suder

Sylwetki » Lucyna Suder

6. Szkoła jest czysta, estetyczna i przyjazna uczniom. Kierowanie małą placówką
z niewielkim budżetem wydaje się nie lada wyzwaniem. W jaki sposób Pani Dyrektor sobie z nimi radzi?

Nasz budżet może i jest niewielki, ale nigdy nie zdarzyło się, aby zabrakło nam pieniędzy. Prawdą jest, że dość dużym obciążeniem jest opłata za energię elektryczną, ale pomimo pewnych cięć, nigdy nie mieliśmy kłopotów z zapłatą rachunków za prąd. W naszym budżecie nigdy nie ma zbyt wiele pieniędzy na pomoce dydaktyczne, ale dzięki udziałom w wielu akcjach, konkursach otrzymujemy finansowe lub rzeczowe wsparcie. Ponadto dzięki kilkuletniej współpracy
z Małopolskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska otrzymaliśmy ponad 10.000 złotych. Za te pieniądze udało nam się kupić m. in. kserokopiarkę, meble, książki do biblioteki oraz częściowo pokryliśmy koszt remontu klatki schodowej. Bardzo owocna okazała się również współpraca z Zakładem Utylizacji Odpadów. Przez sześć lat braliśmy udział w konkursie segregacji odpadów i zawsze stawaliśmy na podium, a cztery razy byliśmy najlepsi. Dzięki tej współpracy zostały nam cenne pomoce: kosz do koszykówki, szafki do szatni, aparat fotograficzny, gra Piłkarzyki, telewizor oraz rzutnik multimedialny. Ogromnym wsparciem dla nas były fundusze
z kiermaszów świątecznych oraz pikników.
W zeszłym roku otrzymaliśmy liczne pomoce do zajęć wyrównawczych oraz zajęć ruchowych dzięki udziałowi w unijnym programie Bliżej nauki. Podsumowując muszę stwierdzić, iż mam problem z zarządzaniem własnym budżetem, ale nigdy ze szkolnym. Pieniądze szkolne są zawsze przeze mnie wydawane mądrze i rozsądnie, a dokonując zakupów pomocy i wyposażenia staram się uwzględniać potrzeby uczniów i nauczycieli.

7. Jakie są obecnie potrzeby szkoły?

Obecnie największą bolączką szkoły jest brak odpowiedniego zaplecza sportowego. Marzymy
o pełnowymiarowym boisku, gdzie uczniowie mieliby możliwość zagrania w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Podczas ferii została wykonana dosyć duża inwestycja, jaką było docieplenie i pomalowanie klatki schodowej. W przyszłości konieczny jest również remont dachu oraz generalny remont łazienek, ponieważ we własnym zakresie jesteśmy tylko w stanie je trochę odświeżyć. Chcielibyśmy także wymienić podłogi w dwóch salach oraz wyremontować korytarz. Pracy i potrzeb jest jeszcze bardzo dużo.

8. Jakie cele i założenia przyświecały Pani Dyrektor w momencie obejmowania stanowiska? Czy udało się je zrealizować?

Przyznam, że kiedy stawałam pierwszy raz do konkursu na stanowisko dyrektora, prawie 7 lat temu, nie miałam świadomości jak trudna i odpowiedzialna jest to praca. Była połowa sierpnia, bardzo mało czasu, aby przygotować się do objęcia funkcji i zaręczam, gdyby nie pomoc zaprzyjaźnionych dyrektorów i sekretarek nie poradziłabym sobie. Ogrom dokumentów, które należało przygotować był przytłaczający. Ale teraz, po siedmiu latach, bardziej niż kiedyś ciąży mi poczucie ogromnej odpowiedzialności. Dyrektor odpowiada m. in. za organizację wychowania
i nauczania dzieci, bezpieczeństwo, przestrzeganie prawa, dysponowanie środkami finansowymi
i sprawowanie właściwego nadzoru pedagogicznego, krótko mówiąc za wszystko, co się w szkole dzieje.

Pamiętam, że kiedy pisałam pierwszą koncepcję pracy szkoły, to umieściłam tam słowa Jana Pawła II Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. To zdanie jest dla mnie drogowskazem i chciałabym, aby zawsze tak było, niezależnie od tego, co będę robić. Przez te wszystkie lata udało mi się bardzo wiele osiągnąć. Nasza szkoła została wyremontowana, uczniowie odnoszą sukcesy, biorąc udział w licznych konkursach, posiadamy bogatą bazę materiałową, dzieci osiągają wysokie wyniki podczas sprawdzianów zewnętrznych, są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w gimnazjum, realizujemy liczne programy profilaktyczne, współpracujemy z lokalnymi instytucjami. Szkoła jest bezpieczna, a uczniowie dobrze się tutaj czują i chętnie do nas wracają. Nie należy zapominać, że jest to efekt wytężonej pracy
i zaangażowania całego grona nauczycielskiego. Warto również nadmienić, że wykonanie inwestycji było możliwe dzięki wsparciu finansowemu gminy Myślenice. Objęły one wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ,ocieplenie budynku (prace te zostały już zaplanowane podczas kadencji poprzedniej pani dyrektor), wymianę stolarki drzwiowej i oświetlenia oraz remont ogrodzenia. Otrzymywaliśmy również dofinansowanie do zaplanowanych remontów.

autor: Barbara Ciaputa