Wybory samorządowe w dniu 16 listopada 2014 roku - wyniki wyborów

Z dużą przyjemnością informujemy, że pani Izabela Kutrzeba została wybrana do Rady Miejskiej w Myślenicach. Dziękujęmy!

 

 

 

 

 

 

 

 

               Wyniki wyborów samorządowych w powiecie myślenickim, źródło: myslenice-itv.pl

----------------------------------------

W dniu 16 listopada 2014 roku na terenie całego kraju odbędą się wybory samorządowe. Polacy w toku głosowania zadecydują o tym, kto obejmie stanowisko radnego, wójta gminy, burmistrza czy prezydenta miasta. Nasza niewielka bęczarzańska społeczność może również dokonać wyboru, który będzie miał znaczenie dla dalszego rozwoju naszej miejscowości.

Kandydatką na stanowisko radnej w obecnych wyborach jest pani Izabela Kutrzeba - sołtys naszej wsi i aktywna członkini stowarzyszenia BĘCZARKA RAZEM. Startuje ona z listy niezależnej komitetu BĘCZARKA RAZEM. Będąc sołtysem promuje wraz ze stowarzyszeniem naszą małą miejscowość i propaguje jej tradycje, biorąc aktywnie udział we wszelkiego rodzaju konkursach regionalnych oraz niosąc pomoc miejscowej jednostce OSP w Bęczarce. Czyni to organizując festyny o charakterze kulturalno - rozrywkowym, którym towarzyszy m.in. zbiórka na remont siedziby OSP. Pani sołtys przyczyniła się również w znacznej mierze do tego, iż udrożniono przepusty i rowy na terenie miejscowości, co mogło dojść do skutku w wyniku zamontowania specjalnych kratek odwadniających, a także nadlano asfaltowe nakładki na odcinkach dróg w miejscu zniszczeń po budowie kanalizacji. Dzięki niej wbudowano też estetyczne tablice ogłoszeniowe.

Niezmiernie istotną kwestią jest to, że liczba mieszkańców naszej wsi uprawnionych do głosowania nie jest tak znaczna jak ich ilość we wsi Bysina, z którą Bęczarka walczy o jeden mandat. Liczy się więc każdy głos oddany na panią Izabelę Kutrzebę - będzie to z pewnością wyraz lokalnego patriotyzmu i zyskamy własnego radnego, którego nie mieliśmy przez dwie kolejne kadencje.

Jak każdy kandydat na stanowisko radnego danej miejscowości, który nade wszystko przedkłada dobro mieszkańców wsi i jej rozwój, pani sołtys przygotowała konkretne założenia dotyczące naszej wsi. Zasadniczym punktem owego dokumentu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się główną drogą Bęczarki, prowadzącą od zakopianki do najważniejszych instytucji wsi:przedszkola, szkoły i kościoła. Za priorytet w przypadku uzyskania mandatu radnej uznała wytyczenie przejścia dla pieszych przy szkole i przedszkolu oraz budowę progu zwalniającego przy pierwszym z wymienionych budynków, jak również utworzenie chodnika od przedszkola w kierunku strażnicy oraz parkingu przed tymi placówkami.

Kolejnym ważnym krokiem w celu poprawienia widoczności i bezpieczeństwa na rogach w różnych częściach Bęczarki jest wykonanie w tych miejscach oświetlenia. Dotyczy to rejonów Leśniakówki, Przymiarka oraz odcinka drogi wiodącego w stronę Krzywaczki. Istotnym założeniem wydaje się też być regulacja stanu prawnego dróg gminnych i powiatowych oraz budowa zatoczek autobusowych i oznakowanie poszczególnych przysiółków, co niewątpliwie ułatwi orientację w topografii naszej miejscowości osobom przyjezdnym i gościom. Nasza kandydatka zatroszczy się ponadto o projekty, takie jak budowa boiska sportowego czy rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz rozpoczęte wcześniej zamierzenia, czyli dalszy remont budynków szkoły
i przedszkola. Pani sołtys pamięta też o stowarzyszeniu
BĘCZARKA RAZEM, pragnąc pozyskać środki finansowe niezbędne do zakupu odpowiednich strojów, pozwalających na godne reprezentowanie naszej miejscowości podczas konkursowych zmagań i imprez.

Wybór radnego to możliwość pozytywnego wpłynięcia na losy naszej miejscowości w ciągu kilku następnych lat. Nie zmarnujmy tej szansy pokazując, nie pierwszy zresztą raz, że mieszkańcy Bęczarki potrafią się zjednoczyć w ważnej dla wszystkich sprawie. Chodźmy na wybory i 16 listopada zagłosujmy na naszą kandydatkę. Na pewno warto spróbować i dać jej szansę spełnienia wyborczych założeń, a co za tym idzie, znaczącego udoskonalenia funkcjonowania Bęczarki.

- Artykuł - 3 listopad 2014 r. -

autor: Barbara Ciaputa